ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ON-LINE
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ON-LINE

 

Στην on-line συνεδρία φυσικοθεραπείας, ο φυσικοθεραπευτής θα σας ζητήσει μία λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή του προβλήματός σας (λήψη ιστορικού), την πιθανή ιατρική διάγνωση που σχετίζεται και το γενικό ιατρικό σας ιστορικό.

Ανάλογα με τα ευρήματα, ο φυσικοθεραπευτής θα εκτιμήσει εάν ο σχεδιασμός ενός προγράμματος φυσικοθεραπείας από απόσταση ενδείκνυται για την περίπτωσή σας ή όχι.

Αν ενδείκνυται, θα σχεδιαστεί για εσάς ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που θα πρέπει να εφαρμόσετε μόνος σας. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό να ορίσετε μαζί κάποιες επαναληπτικές διαδικτυακές συναντήσεις για να παρακολουθείται η εξέλιξη του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.

Εφόσον η διάγνωση απαιτεί φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, η φυσικοθεραπεία από απόσταση θα βοηθήσει στην αυτοδιαχείριση και εκμάθηση καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος σας.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω συνηθισμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ήχο και ζωντανά video (skype, viber, messenger, facetime, what’s app) που συνδυάζουν την οπτικο-ακουστική επικοινωνία με την αποστολή οδηγιών σε οπτικό ή έντυπο υλικό.

Κανονίστε μια συνεδρία φυσικοθεραπείας από απόσταση με το Physio-iasis.