ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
EXPLAIN PAIN
EXPLAIN PAIN

Ο πόνος είναι μια ιδιαίτερη αίσθηση η οποία γίνεται αντιληπτή και βιώνεται από τον καθένα από εμάς με διαφορετικό τρόπο.
Είναι δυσάρεστη αίσθηση, γι’ αυτό και όλοι την αποφεύγουμε, αν και πιστεύεται πως είναι μια φυσιολογική λειτουργία που σκοπό έχει την προστασία της ακεραιότητας του ατόμου.

Ο πόνος θέτει σε συναγερμό το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα – Εγκέφαλος και να επικρατήσει πάνω σε άλλα ερεθίσματα. Αυτό βοηθάει το άτομο να συνειδητοποιήσει αν βρίσκεται σε κίνδυνο ή πρόκειται να βρεθεί.
Έρευνες έχουν δείξει πως ο τρόπος και η διάρκεια έκθεσης στον πόνο επηρεάζουν τον τρόπο που κινούμαστε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε.

 

 

Ο χρόνιος πόνος αποτελεί μια βιοψυχοκοινωνική οντότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τον χρόνιο πόνο στην παρουσία συνεχόμενων συμπτωμάτων πάνω από το διάστημα των τριών μηνών.

Στο PHYSIO-iasis, ακολουθώντας την evidence based θεωρία, αλλά και την αρθρογραφία - βιβλιογραφία παγκόσμιου κύρους (Explain Pain - Butler, Lorissey Mosley, Noi Group), επιλέγουμε με βάση το ιστορικό, το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για την επανεκπαίδευση και απευαισθητοποίηση των περιοχών που πάσχουν.

 

Αυτό γίνεται μέσω:

 
Εκπαίδευση του ασθενή: ο ασθενής ενημερώνεται για την φύση του πόνου και τον τρόπο διαχείρισής του.
Εκπαίδευση του εγκεφάλου: έχοντας ένα πρότυπο αποφυγής πόνου (fear avoidance), ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι κάθε κίνηση διαφορετική είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, άρα πόνος.
Σταδιακή έκθεση: έχοντας ένα στρατηγικό σχέδιο, θέτουμε στόχους οι οποίοι μας επιτρέπουν να αυξήσουμε σταδιακά την έκθεσή μας σε διαφορετικές κινήσεις.
Σωματογνωσία: αποκτώντας καλύτερο νευροκινητικό έλεγχο μέσω ειδικών κινητικών δοκιμασιών, μειώνουμε το επίπεδο συναγερμού του εγκεφάλου.