ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Βελτίωση ισορροπίας, Μείωση Πτώσεων
Διατήρηση Οστικής Μάζας
Αύξηση Μυϊκής Δύναμης, Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης

 

 

Πρόληψη Πτώσεων στην 3η ηλικία – ‘Otago Exercise Program’

Το πρόγραμμα άσκησης «Otago» είναι ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης ειδικά διαμορφωμένο για τις κινητικές ανάγκες της 3ης ηλικίας, που σκοπό έχει την πρόληψη πτώσεων, τη μυϊκή ενδυνάμωση, τη βελτίωση ισορροπίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Οι διαταραχές ισορροπίας και οι πτώσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε ανθρώπους άνω των 65 ετών, ενώ η συχνότητά τους αυξάνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 80.


Το «Otago Exercise Program» είναι το πιο γνωστό πρόγραμμα άσκησης για την τρίτη ηλικία στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκε μετά από έρευνες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οtago της Νέας Ζηλανδίας.


Η εφαρμογή του προγράμματος στον ηλικιωμένο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ατομικά, είτε ομαδικά (group therapy) από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο φυσικοθεραπευτή (Otago Exercise Leader).


Η συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνονται οι ασκήσεις για να υπάρξουν αποτελέσματα, είναι 2-3 φορές την εβδομάδα.