ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

 

Αποτελούν μέρος της σύγχρονης φυσικοθεραπείας και χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη προσφέρουν μεγάλες και πολυποίκιλες θεραπευτικές ιδιότητες με πολύ καλά αποτελέσματα.


Στο Physio-iasis επενδύουμε πάντα στην ανανέωση και διεύρυνση των γνώσεων μας, έτσι είμαστε σε θέση να κάνουμε χρήση φυσικοθεραπευτικών μέσων η αποτελεσματικότητα των οποίων τεκμηριώνεται επαρκώς αρθρογραφικά και βιβλιογραφικά.


Τα θεραπευτικά μέσα περιλαμβάνουν μηχανήματα όπως το Tecar, Shockwave, Laser, κ.ά. τα οποία:

  • προάγουν την ιστική επούλωση
  • αυξάνουν τον μεταβολικό ρυθμό των κυττάρων
  • μειώνουν τον πόνο
  • δημιουργούν ένα θετικό ‘υπόστρωμα’ για την αύξηση της κινητικότητας
  • επιταχύνουν τη φυσική ανοσοποιητική ανταπόκριση
  • πετυχαίνουν βελτίωση αισθητικού αποτελέσματος

 

Tecar, Shockwave
Προάγουν την ιστική επούλωση, αυξάνουν τον μεταβολικό ρυθμό των κυττάρων, μειώνουν τον πόνο
Δημιουργούν ένα θετικό ‘υπόστρωμα’ για την αύξηση της κινητικότητας, επιταχύνουν τη φυσική ανοσοποιητική ανταπόκριση, πετυχαίνουν βελτίωση αισθητικού αποτελέσματος

 

 

 

 

BLOOD FLOW RESTRICTION (BFR)

 

 

Το BFR βρίσκει αποτελεί μία καινούργια και σύγχρονη μέθοδος στην αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου.

 

Βρίσκει εφαρμογή σε τενοντοπάθειες άνω και κάτω άκρων και τα αποτελέσματα των ερευνών την τελευταία δεκαετία συνηγορούν για μία πολλά υποσχόμενη τεχνική

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ - TAPING

 

 

Οι τεχνικές περίδεσης-Taping είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούμε στο PHYSIO-iasis.

Οι πρώτες εφαρμογές Taping έγιναν στον χώρο του αθλητισμού σε αθλητές υψηλού επιπέδου με σκοπό την αύξηση της σταθερότητας μιας άρθρωσης, τη διευκόλυνση, τη μείωση του πόνου και την αύξηση της επούλωσης.

Τα πλεονεκτήματα των τεχνικών περίδεσης - Taping είναι ότι ανάλογα με την παθολογία που παρουσιάζεται μπορούμε να κάνουμε την αντίστοιχη εφαρμογή.

Έτσι, μπορούμε να εφαρμόσουμε την μορφή kinesio-Taping όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την επουλωτική διαδικασία του οργανισμού χωρίς να έχουμε περιορισμό στο εύρος κίνησης.

Η μορφή combination αναφέρεται σε περιπτώσεις που παρεμβαίνουμε πιο δυναμικά - σταθεροποιητικά με σκοπό την διόρθωση εμβιομηχανικών διαταραχών των αρθρώσεων, όπως επιγονατίδα, καρπός, ώμος, κ.λ.π.

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ McKENZIE

 

 

 

Η μηχανική διάγνωση και θεραπεία σπονδυλικής στήλης και περιφερικών αρθρώσεων κατά McKenzie αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλινικής αξιολόγησης και θεραπείας μυοσκελετικών διαταραχών.

Έχοντας σαν βάση ένα ειδικό ερωτηματολόγιο και το ιστορικό του ασθενή, η μέθοδος McKenzie κατατάσσει τον ασθενή σε τρεις κατηγορίες και ακολουθεί την αντίστοιχη θεραπευτική προσέγγιση για κάθε κατηγορία.

Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα θεραπείας, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση του αριθμού των επισκέψεων.

Μαζί με τον ασθενή και οδηγούμενοι από την ένταση, την έκταση και το είδος των συμπτωμάτων τροποποιούμε και εξελίσσουμε στοχευμένα κάθε φορά το πρόγραμμα θεραπείας.

Μέσω αυτής της προσέγγισης ο ασθενής αντιλαμβάνεται την φύση του προβλήματος και ακολουθώντας της οδηγίες ελαχιστοποιεί την πιθανότητα υποτροπής και αποκτά γνώσεις διαχείρισης του προβλήματος του για το μέλλον.

Ολοκλήρωση Θεραπειών σε μικρότερο χρονικό διάστημα – χαμηλότερο κόστος
Άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων
Περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα υποτροπής

 

 

ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - MYOFASCIAL RELEASE  
 DRY NEEDLING - TRIGGER POINTS

 

 

Αποτελεί μια ασφαλής, αποτελεσματική μέθοδος η οποία εφαρμόζεται δια χειρός από τον φυσικοθεραπευτή.

Βρίσκει εφαρμογές με πολύ καλά αποτελέσματα σε πληθώρα διαταραχών του μυοσκελετικού συστήματος στην οξεία αλλά και στη χρόνια φάση, όπως αυχεναλγίες, οσφυαλγίες, θωρακοαλγίες, πονοκεφάλους κ.α

Χρησιμοποιώντας τα χέρια του ή ξηρή βελόνα, ο φυσικοθεραπευτής επιδρά στην περιτονία προκαλώντας μέσω μηχανικών ερεθισμάτων, νευροφυσιολογικές και ιστικές μεταβολές, δηλαδή τροποποίηση στην ερμηνεία των ερεθισμάτων από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα με στόχο τη μείωση του πόνου, αύξηση μεταβολισμού, καλύτερη αιμάτωση, καλύτερη συμπεριφορά σε φορτία.

Μέσω της χρήσης ξηράς βελόνας (Dry Needling) απευθυνόμαστε σε σημεία που πυροδοτούν τον πόνο (trigger points), μειώνοντας τη συχνότητα πυροδότησης με αποτέλεσμα μείωση του πόνου, καλύτερη αιμάτωση, αύξηση της κινητικότητας, αύξηση κινητικού ελέγχου.​

 

Νευροφυσιολογική τροποποίηση
Μείωση του Πόνου, Αύξηση μεταβολισμού
Αύξηση της Κινητικότητας - Λειτουργικότητας