ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
MANUAL THERAPY
MANUAL THERAPY

Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση κατά Manual Therapy – δια χειρών ειδικών τεχνικών, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης των διαταραχών του μυοσκελετικού συστήματος. Μέσω της λήψης λεπτομερούς ιστορικού, κλινικής εξέτασης, αξιολόγησης των ευρημάτων και προσδιορισμό της παθολογίας, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο με βάση τον κλινικό συλλογισμό (Clinical Reasoning)

 

 

Η μέθοδος Manual Therapy βρίσκει εφαρμογή τόσο στη συντηρητική όσο και στην προ - και μετεγχειρητική αποκατάσταση επιτυγχάνοντας
 

 

Μείωση του Πόνου 25-50% από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες
Μείωση επισκέψεων, άρα και κόστους
Αύξηση λειτουργικότητας της πάσχουσας περιοχής, Μυϊκή Χαλάρωση, Βελτίωση λειτουργίας Νευρικού ιστού

 

Οι τεχνικές Manipulation του Manual Therapy συναντώνται και σε άλλες όμοιες ειδικότητες, όπως χειροπρακτική , οστεοπαθητική

 

Στο Physio-iasis βασιζόμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών (Evidence Based Practice) προσεγγίζουμε ανθρωποκεντρικά και εξατομικευμένα κάθε περιστατικό, προσαρμόζοντας με τον καλύτερο τρόπο το απόσταγμα της θεραπευτικής γνώσης και την εμπειρία μας.

 

Συνεργάτες